Digital strategi og forretningsudvikling

Jeg har succes med at inddrage brugerne i processen, når ideer skal blive til virkelighed. Inddragelse af brugerne på det rigtige tidspunkt sikrer, at brugerne tager ejerskab af de nye processer eller systemer, når ændringerne bliver til virkelighed.


Hvad har jeg erfaring med?

Data, etik og sikkerhed

Som tidligere DPO, Digital forretningsudvikler og Chef for IT i en datadrevet virksomhed, kender jeg til hverdagen med it-sikkerhed og GDPR samtidig med udvikling og implementering af digitale løsninger.

Data, etik og sikkerhed indeholder om:

  • It-beredskabsplan
  • It-sikkerhed
  • GDPR
  • Politikker

Jeg kan hjælpe din virksomhed med at få overblik og struktur på opgaven som jeg kalder ”Data, etik og sikkerhed”  og GDPR er naturligt del af projektet.

Viste du – at din virksomhed kan starte med at få scannet et område af serveren – helt uden forpligtelser? – Lyder det attraktivt? – så kontakt mig.

Jeg har indgået samarbejde med www.Taxon.dk som udvikler digitale løsninger til GDPR. Taxon har det software som gør det muligt at måle resultatet af de igangsatte processer og politikker som LumbyePro har implementeret. 

Kontakt Susanne@lumbyepro.dk – tlf. 61617097 hvis du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.   

Digital validering af din næste lejer

Boligdok er udviklet til dig, der til daglig indhenter og validere dokumentation for din næste lejer. Uden at du får personfølsomme dokumenter i din indbakke som du skal huske at slette.

Prøv at forestil dig, at du skal have en ny lejer og samtidig med at du sender en kontrakt fra dit boligsystem så beder du din nye lejer om at indsende dokumentation fx sundhedskort.

Din nye lejer underskriver kontrakten digitalt og sender en kopi af sundhedskort på mail. Alt er i skønneste orden, bortset fra at du glemmer at slette mailen med sundhedskortet.

BoligDok er ikke bare endnu en digital løsning. Det er en moderne, fleksibel og GDPR sikker løsning til at indhente og validere den krævede dokumentation om din næste lejer. GDPR sikret, da alle dokumenter automatisk slettes.

BoligDok og er blevet til i et samarbejde med Boligøen.dk og InfoCD – BoligDok – Velkommen til InfoCD

Kontakt Susanne@lumbyepro.dk – tlf. 61617097 hvis du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.   

Mine roller i projektet var: Projektleder, Løsningsarkitekt, DPO samt Digital Forretningsudvikler.

Projektledelse og implementering

Jeg har ca. 20 års erfaring med udvælgelse og implementering af ERP og CRM løsninger.

Valg af ERP og CRM løsninger er en stor beslutning. Hvordan vælger man som virksomhed den rigtige løsning, som holder på kort og lang sigt? Det er der ikke et rigtigt svar på, men svaret skal findes i de forudsætninger, der er stede når valget træffes.

Implementering af ERP og CRM påvirker hele virksomheden, og de bedste implementeringer opnås, når de rigtige kompetencer er til stede i projektet.

Jeg kan hjælpe din virksomhed i processen med at vælge systemer og efterfølgende implementering med fuld fokus på change management og gevinstrealisering.  

Dokumenter, sager og processer

Kan man tage et ESDH system i anvendelse uden at have styr på processerne? Hertil er svaret: Nej.

Jeg har været Product Owner på udvikling af en brancheløsning og har efterfølgende stået for implementering af løsningen.

De beskrevne processer, som beskriver, hvordan en opgave skal udføres, og hvordan en opgave overdrages til en anden person via en manuel handling, kan ikke altid overføres 1:1 til en ESDH løsning.

Når ESDH/EDH og ERP kobles sammen, skal man som virksomhed adoptere begge systemers indbyggede logik for, at det virker.

Kort fortalt, er implementering af ESDH/EDH system, for nogle virksomheder, også et organisation- og forretningsudviklingsprojekt.

Digital strategisk forretningsudvikling med data
Data er fundamentet for en digital strategisk forretningsudvikling.
Data, data og data – men hvis en virksomheds masterdata findes i forskellige ERP og CRM-løsninger, er det min erfaring, at der bruges unødig meget tid på at kontrollere og beslutte, hvilke masterdata, der er gældende.
Tid, som er bedre brugt på at beslutte, hvordan masterdata skal være med til at effektivisere og digitalisere processerne i de enkelte afdelinger og på tværs af organisationen.
Derfor kan der kun være et system, som ejer masterdata, og via integrationer deles masterdata til virksomhedens øvrige CRM løsninger.
Fusion og sammenlægninger

En fusion er meget andet end konvertering af data.

Jeg har i rollen som it-konsulent foretaget flere datakonverteringer, men også på første række oplevet, hvordan medarbejdere i organisationerne ikke har følt, der er har været styr på processerne efter den kommende fusion.

I min ansættelse hos Bo-Vest, var min ansvar at sammenlægge 3 organisationer til et nyt selskab. Mit fokus var en konvertering som sikrede, at de forretningskritiske funktioner og processer virkede efter konverteringen samt sikre, at konverteringen og den efterfølgende drift afspejlede aftalegrundlaget for fusionen.

Jeg kan hjælpe din virksomhed som  står overfor en sammenlægning og være med til at sikre, at sammenlægningen sker på et gennemarbejdet grundlag.